بازاریابی رسانه های اجتماعی و اینفلوئنسر مارکتینگ /

شبکه های اجتماعی دیگر تبدیل به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم شده است. از طریق این شبکه ها علایق خود را دنبال می کنیم و با دوستان خود در ارتباطیم. به همین خاطر است که در حال حاضر یکی از مهم ترین ترندهای بازاریابی دیجیتال هم مربوط به بازاریابی در همین شبکه های اجتماعی است.
استفاده درست از شبکه های اجتماعی توسط نام های تجاری منجر به جذب مشتریان بالقوه و وفاداری مشتریان فعلی خواهد شد اما پیش از هر چیز تحلیل و تدوین استراتژی حضور در شبکه های اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.
داما علاوه بر تدوین استراتژی با ارائه خدماتی نظیر ایده پردازی، تولید محتوای مناسب، مدیریت اثربخش، ارائه گزارشات مدیریتی و همچنین کمپین های تبلیغاتی و  اینفلوئنسر مارکتینگ، شما را از پتانسیل شبکه های اجتماعی بهره مند خواهد کرد.