بازاریابی محتوایی /

محتوا، مهم ترین عامل جذب و حفظ مشتری است. به بیان دیگر کسب و کارها برای حفظ مشتریان فعلی یا جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان بالفعل، به تولید محتواهای مفید و خلاقانه نیاز دارند.
تولید محتوایی که پاسخگوی مشکلات و نیازهای کاربران باشد، علاوه بر اینکه برای برند شما ایجاد اعتماد و اعتبار می کند، بخش مهمی از پازل بازاریابی درونگرای شما بوده و همچنین نقشی اساسی در جذب ترافیک و سئوی سایت شما دارد.
در داما با توجه به اهداف کسب و کار و جامعه هدف تان، ضمن تولید و توزیع محتوای متنوع و خلاقانه، یک رابطه تمام عیار بین شما و مخاطبان تان خلق خواهیم کرد.