مشاوره و آموزش /

داما به عنوان مشاور و شریک دیجیتال، با ارائه راهکارهای خلاقانه و نو شما را در چالش هایی که در سفر بازاریابی دیجیتال و کسب و کار آنلاین خود خواهید داشت لحظه ای تنها نخواهد گذاشت. ما باور داریم برند شما، برند ما و موفقیت شما، موفقیت ماست.

چنانچه می خواهید برای سازمان خود یک دپارتمان بازاریابی و روابط عمومی دیجیتال راه اندازی کنید یا حتی اگر می خواهید توانایی های شخصی خود یا پرسنل تان در زمینه بازاریابی دیجیتال را ارتقا دهید، برنامه های جالبی برایتان داریم و مسیر درست آموزش را به شما نشان می دهیم.