درباره داما /

دامـا یک آژانس دیجیتال تمام سرویس اسـت که در حوزه برندینگ، بازاریابی و تبلیغات فعالیت داشته و بــه واسطه خلاقیت و سال ها تجربه تیم خود، بـه پیشرفت کسـب و کارها کمک می کند.

ماموریت داما /

ماموریت ما تامین کلیه نیازهای یک برند در حوزه دیجیتال است. مجموعه متنوعی از خدمات دیجیتال مارکتینگ را بر مبنای داده و آنالیز آن ارائه دهیم تا با هم شاهد موفقیت برندتان باشیم.

برای تیم جوان و خلاق دامـا، فرقی نمی کند که یک کسـب و کار سـنتی دارید، صاحب یک کسب و کار آنلاین هسـتید یـا یک ایده اسـتارتاپی در سر دارید، ما عاشـق کارمان هستیم و اینجاییم تا شما در دنیای کسب و کارتان بدرخشید.

اهداف داما /

ما در داما یک هدف را دنبال می کنیم و آن هم رساندن مشتری به نتیجه است چون عمیقا باور داریم نتایج مهم تر از هر چیز است. فرهنگ سازمانی ما بر مبنای اعتماد، احترام، تعالی و شفافیت بوده و همواره در روابط تجاری خود به دنبال ایجاد ارزش هایی فراتر از تعهدات خود هستیم.